ŠAHOVSKI KANTUN

U povijesti svake ljudske djelatnosti, pa tako i šaha, uvijek postoji nekoliko osoba koje sačinjavaju njen nezaobilazan dio i bez kojih bi se sadašnjost, u ovom slučaju ona šahovska, teško mogla zamisliti.

Pa kada bismo na primjer govorili o dubrovačkom šahu, nikakav suvisao osvrt na njegovu povijest ne bi mogao proteći bez spominjanja prezimena poput (za ovu priliku nabrojat ću tek nekoliko živućih) Karača, Sarića, Bubice, Marunčića, Islamovića, Ivankovića.

Isto tako, kada govorimo o hrvatskom šahu, jedno od nezaobilaznih imena ono je velemajstora Vlada Kovačevića, živuće legende našeg šaha.

Neka mi gospar Vlado oprosti na dubrovačkom sklanjanju njegova imena u prethodnoj rečenici, ali ipak je on po rođenju Dubrovčanin gdje se rodio 1942. godine.

Pošto je ovo samo nebitan uvod, zagrebat ću tek po površini njegova djela i spomenuti kako je riječ o jednom od najutjecajnijih, najdugotrajnijih i najplodnijih majstora i autora hrvatskog šaha.

Izuzetna nam je čast što će gospar Vlado svojim perom povremeno obogaćivati sadržaj naše web stranice, a za ovaj prvi put izabrao je osvrt na netom završeni turnir kandidata.