UPISNICA

Godišnja članarina iznosi:

  • 12 EUR za učenike, studente, nezaposlene, osobe s invaliditetom i umirovljenike
  • 24 EUR za sve zaposlene

PODACI ZA UPLATU ČLANARINE (I REGISTRACIJE ZA FIDE ID):

Šahovski klub Dubrovnik, Liechtensteinov put 12, 20000 Dubrovnik,
IBAN HR8224070001100022033 s naznakom godine za koju se članarina uplaćuje (poziv na broj, npr: 00 1-2024) te imenom i prezimenom osobe za koju se članarina uplaćuje.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vrsta članstva:
Redoviti članovi mogu biti punoljetne osobe koje ovim odabirom stječu pravo i dužnost prisustvovanja sjednicama Skupštine te sudjelovanja u njenom radu i odlučivanju za dobrobit Šahovskog kluba Dubrovnik. Podupirući članovi nužno su maloljetne osobe, ali i članovi koji imaju jedank status sa svim pravima i obvezama kao redoviti članovi osim mogućnosti aktivnog sudjelovanja u Skupštini, a time i biranja u tijela Kluba.
Registracija u Hrvatskom šahovskom savezu i FIDE ID broj:
Svi šahisti koji žele nastupati na službenim turnirima i natjecanjima, trebali bi imati FIDE ID broj. Taj je broj nužan da bi se obračunavao šahovski rating i vrijedi trajno. Dodjela FIDE ID broja treba proći postupak registracije pri Hrvatskom šahovskom savezu koju za Vas može obaviti ŠK Dubrovnik tako da se klubu uplati (uz članarinu) i dodatni trošak registracije (8 € za kadete do 16 godina, 16 € za ostale) i dostavi preslik osobne iskaznice.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Uz ispunjavanje ove Pristupnice za dovršetak učlanjenja potrebno je poslati preslik Osobne iskaznice (obostrano) i potvrdu o uplati članarine
Privola za obradu podataka
Šahovski klub Dubrovnik je sportska udruga te kao javna udruga temeljem "javnog interesa" kao pravne osnove prikuplja osobne podatke svojih članova (ime i prezime, OIB , datum rođenja, adresa, telefon, e-mail), između navedenog foto, audio i video snimke u svrhu dokumentiranja odvijanja priprema, natjecanja, pri čemu se iste pohranjuju u arhivi kluba i prema potrebi objavljuju interno. Radi informiranja javnosti o uspjesima natjecatelja i rezultata rada kluba, potrebno je neke od prikupljenih audiovizualnih materijala objaviti na internetskim stranicama kluba te na službenom profilu društvenih mreža kluba i javnim medijima temeljem privole članova kluba ili njihovih roditelja /skrbnika. Osobne podatke za koje je dana ova Privola klub prikuplja i obrađuju se u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679 i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN", br. 42/2018). Član ili roditelj/skrbnik maloljetnog člana kluba ima pravo u svakom trenutku pisanim putem na adresu kluba povući ovu Privolu, što ne utječe na zakonitost obrade u navedene svrhe prije njezina povlačenja.