SIMULTANKA ALEKSANDRA ALJEHINA

DUBROVNIK, 1936.

Simultanka tadašnjeg svjetskog šahovskog prvaka, Aleksandra Aljehina bio je prvorazredan, ne samo športski događaj za Dubrovnik. Održana je dana 3. svibnja 1936. Aljehinu se suprotstavilo 35 igrača, od kojih su samo dvojica uspjela remizirati.

Veliki broj igrača na simultanci u Dubrovniku prisilio je velemajstora da primjeni posebnu tehniku. U početku je brzo vukao poteze i kada je utvrdio razinu znanja protivnika, obratio je naročitu pažnju na najjače. Aljehin je razvio originalnu metodu: „obilježavao“ ih je na taj način što je pored ploče stavljao malo pepela od cigarete. Jedan od igrača je to primetio i uklonio pepeo i prvi i drugi put. To je bio dovoljan znak Aljehinu da se specijalno koncentrira na tu ploču i poslije manjeg broja poteza i bez pepela uknjižio je pobjedu.