ODRŽANA REDOVITA IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA KLUBA

Vlaho Marunčić, Bajro Sarić i Tomislav Musić

Na danas održanoj redovitoj izbornoj skupštini Šahovskog kluba “Dubrovnik” ponovno je za predsjednika izabran Bajro Sarić, za zamjenika Tonko Marunčić i za preostale članove Upravnog odbora Žan Glišović, Božo Gleđ i Izet Kuštrić. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Ivo Ivanković, a članove Tomislav Šeparović i Faruk Lošić. Tajnik kluba je i dalje Tomislav Musić. Skupštinari su izrazili zadovoljstvo rezultatima seniora, financijama i donekle prostorom, ali i nezadovoljstvo radom s mladim uzrastima i pojedinačnim natjecanjima u samom Dubrovniku kojih gotovo da i nema. Uočen je i ozbiljan nedostatak šahovskih entuzijasta i kvalificiranih trenera. Zamjećeno je da je šah jako popularan i da postoji poveliki broj darovitih šahista, ali samo na internetu, dok se ustručavaju organizirano i na pojedinačnim natjecanjima nastupati…

Inače, Skupštinari su jednoglasno prihvatili izvješća o ostvarivanju programa rada kluba od 2015. do 2018., financijska izvješća od 2014. do 2018., radu Upravnog odbora kluba od 2015. do 2018. kao i Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja kluba od 2015. do 2018. Donešeni su i zaključci o programskoj politici kluba od 2019. do 2022., radu s mlađim uzrastima i prostornoj problematici kluba koji će se uputiti i nadležnim gradskim tijelima.

U nastavku su predočeni prihvaćeni materijali spomenute redovite Izborne skupštine Šahovskog kluba “Dubrovnik”.

 

ZAPSKUP2018WEB – zapisnik Skupštine

ŠKDUBROVNIKIZVJEŠĆEOIZVRŠENJUPROGRAMARADA2015-2018 – izvršenje programa rada 2015-2018

ŠKDUBROVNIKFINANCIJSKOKIZVJEŠĆE2014-2017 – financijsko izvješće

ŠKDUBROVNIKIZVJEŠĆEUPRAVNOGODBORA2015-2018. – izvješće o radu Upravnog odbora

ŠKDUBROVNIKIZVJEŠĆENADZORNOGODBORA2015-2018. – izvješće Nadzornog odbora

SKDPOLIT2020192022 – temeljne odrednice politike ŠK Dubrovnik od 2019. do 2022.

SKDZAKMLADI2018 – problematika rada s mladima

SKUP2018ZAKPROSTOR – prostorna problematika