SPORTSKE IGRE MLADIH – ŽUPANIJSKO NATJECANJE U ŠAHU

RASPIS ŽUPANIJSKOG NATJECANJA U ŠAHU SPORTSKIH IGARA MLADIH ZA 2023. GODINU DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE

Organizator natjecanja: Plazma Sportske igre mladih Hrvatska u daljnjem tekstu SIM, a natjecanjima u šahu rukovodi direktor šaha SIM-a Borislav Vidović.

Tehnički organizator: Županijski koordinator Frano Jančić

Sudac turnira: Nikša Ivanković

Mjesto i vrijeme igranja: OŠ Marin Držić, Volantina 6, 20000 Dubrovnik, subota 27.5.2023 sa prijavama do 11:30 i početkom igranja u 11:45.

Pravo nastupa: Dječaci i djevojčice državljani Republike Hrvatske koji 1. 1. 2023. nisu navršili 15.godina (2008. godište i mlađi) a u mlađoj kategoriji oni koji nisu navršili 11. godina (2012. godište i mlađi). Pravo nastupa se ostvaruje prijavom na službenim stranicama SIM-a prijava.igremladih.org te kod koordinatora natjecanja unaprijed ili neposredno prije početka natjecanja. Svi natjecatelji prije početka natjecanja moraju uredno popuniti Prijavni list.

Natjecateljske kategorije su: M11 (dječaci rođeni 2012. godine i mlađi), M15 (dječaci rođeni 2008. godine i mlađi), Ž11 (djevojčice rođene 2012. godine i mlađe) i Ž15 (djevojčice rođene 2008. godine i mlađe).

Način igranja: Organizaciju natjecanja u pojedinoj Županiji provode koordinatori koje u dogovoru sa direkcijom SIM-a određuje direktor šaha. Natjecanje se organizira zasebno za svaku dobnu skupinu, a dječaci igraju odvojeno od djevojčica. U slučaju manjeg odaziva u pojedinoj skupini moguća je prilagodba. 

Pobjednici Županijskih finala u svim kategorijama će se plasirati na Državnu završnicu pod uvjetom da je na natjecanju nastupilo najmanje 25. a u pojedinoj kategoriji minimalno šest natjecatelja.

Kotizacija se ne naplaćuje.

Sustav i tempo igranja: Ako se u pojedinoj kategoriji prijavi do osam igrača igra se Bergerovim sustavom jednokružno, a ako se prijavi više Švicarskim sustavom od pet do sedam kola. Tempo igre je 10 minuta plus 5 sekundi te se igra po pravilima šaha FIDE za ubrzani šah. 

Nagrade: Organizator natjecanja će za svako održano natjecanje osigurati medalje, a pobjednici Županijskog finala ako zadovolje uvjete o broju prijava će o trošku SIM-a boraviti u Splitu na trodnevnoj Državnoj Završnici.

PRIJAVE: Županijsko natjecanje u šahu Sportskih igara mladih za 2023. godinu Dubrovačko – Neretvanske županije

Dubrovnik, 15.05.2023.

Županijski koordinator: Frano Jančić