Poziv na Skupštinu

REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA ŠAHOVSKOG KLUBA DUBROVNIK

će se održati 6. prosinca 2023. u Hotelu Lero s početkom u 17 sati.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izbor Verifikacijskog povjerenstva i utvrđivanje kvoruma Skupštine

2. Izbor radnih tijela Skupštine
2.1. Radnog predsjedništva
2.2. Izbornog povjerenstva
2.3. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3. Davanje razrješnica tijelima upravljanja Kluba
3.1 Nadzornom odboru Kluba.

4. Prijedlog za Izbor tijela upravljanja Kluba
4.1. Nadzornog odbora Kluba

5. Prijedlog Izvještaja o radu, financijski izvještaj i izvještaj
Nadzornog odbora Kluba
5.1. Izvještaj o radu Kluba za 2022. godinu
5.2. Financijski izvještaj Kluba za 2022.
5.3. Izvještaj Nadzornog odbora Kluba za 2022

6. Prijedlog plana rada Kluba za 2024

7. Prijedlog financijskog plana Kluba za 2024

8. Donošenje odluke o udruživanju u Županijski šahovski savez DNŽ

9. Izbor troje predstavnika kluba u Županijskom savezu DNŽ

10. Razno

Skupštinu sazvao:
Vlaho Zlošilo, predsjednik ŠK Dubrovnik

 

MATERIJALI ZA SKUPŠTINU: