Poziv na izvještajnu Skupštinu ŠK DUBROVNIK za 2023. godinu

IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA ŠAHOVSKOG KLUBA DUBROVNIK

će se održati 28. svibnja 2023. u prostorijama Kluba (Liechtensteinov put 12) s početkom u 19 sati.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izbor Verifikacijskog povjerenstva i utvrđivanje kvoruma Skupštine

2. Izbor radnih tijela Skupštine
2.1. Radnog predsjedništva
2.2. Izbornog povjerenstva
2.3. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3. Davanje razrješnice jednom članu Upravnog odbora Kluba

4. Izbor jednog člana Upravnog odbora Kluba

5. Izvještaj o radu, financijski izvještaj i izvještaj Nadzornog odbora Kluba
5.1. Izvještaj o radu Kluba za 2023. godinu
5.2. Financijski izvještaj Kluba za 2023. godinu
5.3. Izvještaj Nadzornog odbora Kluba za 2023. godinu

6. Diskusija o izvještajima

7. Razno

Skupštinu sazvao:

Vlaho Zlošilo, predsjednik ŠK Dubrovnik